Beinskjør - forståelse og neste trinn | Osteoporose

OsteoporoseHva nå?

Se gode tips

Diagnose
Diagnosen stilles ved å måle beintettheten (DXA, dual energy x-ray absorptiometry), og i henhold til WHO er diagnosen osteoporose når verdien er over 2,5 standardavvik under gjennomsnittsverdien for unge voksne i samme populasjon.13
Det er ikke grunnlag for å anbefale generell screening med måling av benmasse hos alle kvinner ved menopause. Hos kvinner etter overgangsalderen og eldre menn vil det imidlertid være aktuelt å utrede pasienter med økt klinisk risiko for osteoporose.14 Hensikten med beintetthetsmålinger er å finne fram til personer som kan ha nytte av legemidler eller andre spesifikke bruddforebyggende tiltak.
Følgende personer bør gjennomføre en beintetthetsmåling:
 • de som har brukt kortisontabletter over tid
 • de som har hatt brudd som delvis kan skyldes osteoporose (lavenergibrudd)
 • de som har to eller flere av følgende risikofaktorer: Tidlig menopause, lav vekt, røyking, falltendens, brudd hos foreldre.15
Behandlingsprinsipper16
Behandling av osteoporose har som mål å styrke beinvevet og minske risiko for nye brudd. Behandling kan innebære både endring av livsstil og medikamenter mot beinskjørhet.
 • Endring av livsstilsfaktorer: fysisk aktivitet, kosthold, røyking
 • Kalsium og D-vitamin
 • Beinstyrkende legemidler som eksempelvis:
  • Bisfosfonater
  • Andre midler med effekt på benstruktur og mineralisering (Antistoffer)
  • Østrogenreseptor-modulerende stoffer - SERM (kun til kvinner)
 • Beinoppbyggende legemidler:
  • Biskjoldkjertelhormon (til begge kjønn)
 • Operasjon
Behandling med legemidler blir ofte aktuelt. Det finnes mange typer, og opplegget må tilpasses den enkelte pasient. Ta alltid kontakt med legen din når du har spørsmål om behandling av osteoporose.
Fallforebygging17-21
Fall hos eldre personer fører ofte til beinbrudd. Dersom en eldre person har fått påvist beinskjørhet, er det av særlig stor betydning å legge forholdene best mulig til rette for å unngå fall:
 • Hold deg i aktivitet, gode sko er viktig!
 • Vurdere medikamentbruk, medisiner kan også være medvirkende årsak til fall
 • Synskontroll, synet blir normalt redusert ved økende alder
 • God belysning
 • Dårlig ernæring kan også være årsak til fall
 • Hjemmet kan inneholde mange «snublefeller», løse tepper og matter bør ha sklisikring, evt. fjern terskler mellom rommene
 • Ha kjøkkenredskap, telefon og andre bruksgjenstander lett tilgjengelig – enkelt å nå
 • Skliforebygging på badet, sklisikrede sittemuligheter i bad/dusj, håndtak for ekstra støtte
 • Hjelpemidler, muligheter for å heve toalettsete, seng og stoler, stokk, gåstol ol
 • Alkohol, (reduser alkoholinntaket)
 • «Hastverk er lastverk»
Se også avsnittene om kosthold og trening her på osteoporose.no for å lære mer om forebygging.
Referanser:
 1. Kanis JA, Jonell O, Oden A, et al. Longterm risk of osteoporotic fracture in Malmo. Osteoporos Int 2000;11:669-74.
 2. https://sml.snl.no/osteoporose/ Hentet 06.03.2019
 3. Conference report. Consensus Development Conference: diagnosis, prophylaxis and treatment of osteoporosis. Am J Med 1993;94:646-50.
 4. Aktivitetshåndboken, fysisk aktivitet i forebygging og behandling, Kap. 34, s. 455, Helsedirektoratet 2008
 5. https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/beinskjorhet-osteoporose/beintetthetsmalinger/ Hentet 06.03.2019
 6. http://meddev.uio.no/elaring/lcms/traumer/frakturer/generelt_om_frakturer/osteoporose/osteoporose.xml?menuItemIndex=13 Hentet 19.09.2019
 7. Falch J.A., Meyer H.E. Osteoporose og brudd i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 1998;118:568-72.
 8. https://fhi.no/fp/folkesykdommer/beinskjorhet/beinskjorhet-og-brudd---fakta-om-os/ Hentet 19.09.2019
 9. Al Anoutia F, Taha Z, Shamim S, et al. An insight into the paradigms of osteoporosis: From genetics to biomechanics, Bone reports 11 2019
 10. Trajanoska K, Rivadeneira F, The genetic architecture of osteoporosis and fracture risk. Bone 126 (2019)
 11. Koromani F, Trajanoska K, Rivadeneira F, Recent Advances in the Genetics of Fractures in Osteoporosis. Frontiers in Endocrinology. June 2019 | Volume 10 | Article 337
 12. Bredella MA, Torriani M, Ghomi RH, et al. Determinants of bone mineral density in obese premenopausal women. Bone, Volume 48, Issue 4, 1 April 2011, Pages 748-754
 13. Aktivitetshåndboken, fysisk aktivitet i forebygging og behandling, Kap. 34, s. 457, Helsedirektoratet 2008
 14. https://www.uio.no/studier/emner/medisin/nutri/ERN3120/v12/ERN3120-Unit3-Student/02%20Osteoporosis%20and%20Ostaomalacia/Treatment%20of%20Osteoporosis%2001.pdf Hentet 19.09.2019
 15. https://www.fhi.no/fp/folkesykdommer/beinskjorhet/beinskjorhet-og-brudd---fakta-om-os/ Hentet 06.03.2019
 16. Aktivitetshåndboken, fysisk aktivitet i forebygging og behandling, Kap. 34, s. 457, Helsedirektoratet 2008
 17. Gillespie LD, Gillespie WJ, Robertson MC, et al. Interventions for preventing falls in the elderly. Cochrane review. I: The Cochrane Library, Issue 1, 2003
 18. Van Haastregt JC, Diederiks JP, van Rossum E, et al. Effects of a programme of multifactorial home visits on falls and mobility impairments in elderly people at risk: randomised controlled trial. BMJ 2000;321: 994-8.
 19. Cameron ID, Dyer SM, Panagoda CE, et al.. Interventions for preventing falls in older people in care facilities and hospitals. Cochrane review. 7.sept 2008
 20. https://www.nof.org/patients/fracturesfall-prevention/ hentet 16.09.2019
 21. https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/beinskjorhet-osteoporose/fall-forebygging/ hentet 16.09.2019