Om oss | Osteoporose | Amgen

Om oss Amgen er et av de ledende og største bioteknologiske legemiddelselskaper i verden.

Les mer

Vår virksomhet er basert på grunnleggende kjerneverdier og er dypt forankret i vitenskap og innovasjon for å utvikle og omdanne nye idéer og oppdagelser til livsforbedrende medisiner for pasienter med alvorlige sykdommer.
Les mer om våre verdier på https://www.amgen.no/om-amgen/