Kosthold Tine | Osteoporose

Osteoporose og kosthold

Skrevet av Tine Mejlbo
Ved osteoporose anbefales et variert kosthold som sikrer inntaket av kalsium og vitamin D og forebygger/behandler undervekt (1-4). Et høyt alkoholinntak og røyking er vist å øke risikoen for osteoporose (1,2,4).
Skrevet av Tine Mejlbo Sundfør

Om forfatteren:
Tine Mejlbo Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog, ph.d., forsker, forfatter og formidler. Tine har forsket på overvekt, fedme og hjerte- og karsykdom og har sin doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Les mer

Referanser:
  1. Osteoporosis prevention and management: nonpharmacologic and lifestyle options. Christianson MS, Shen W. Clin Obstet Gynecol. 2013 Dec;56(4):703-10. doi: 10.1097/GRF.0b013e3182a9d15a. PMID: 24047936 Review.
  2. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Kanis JA, Cooper C, Rizzoli R, Reginster JY; Scientific Advisory Board of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) and the Committees of Scientific Advisors and National Societies of the International Osteoporosis Foundation (IOF). Osteoporosis Int. 2019; 30(1): 3–44. Published online 2018 Oct 15. doi: 10.1007/s00198-018-4704-5
  3. Vitamin D and calcium for the prevention of fracture: a systematic review and meta-analysis. Yao P, Bennett D, Mafham M, Lin X, Chen Z, Armitage J, Clarke R. JAMA network open. 2019 Dec 2;2(12):e1917789-.
  4. Helsedirektoratet. Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd (2005)
  5. Helsedirektoratet. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet
  6. Helsedirektoratet. Råd om kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander. Kosthold ved osteoporose, sist oppdatert oktober 2018.
  7. Helsedirektoratet. Norkost 3. En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen 18-70 år, 2010-11.
  8. "Matvaretabellen 2020. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no".
  9. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Utgitt: 2.opplag/09/2010 sist endret april 2013
  10. Fruit and vegetable intake and bones: A systematic review and meta-analysis. Brondani JE, Comim FV, Flores LM, Martini LA, Premaor MO. PLoS One. 2019 May 31;14(5):e0217223. doi: 10.1371/journal.pone.0217223. eCollection 2019. PMID: 31150426