COVID-19 og osteoporose

COVID-19 og osteoporose

Hold deg trygg og oppdatert. Her er nyttig informasjon for eldre og pasienter med osteoporose.

Vi håper du og din familie har det bra i disse COVID-19 tider!
Husk at eldre og mennesker med kroniske sykdommer som diabetes, lunge, hjerte eller nyresykdom har en høyere risiko for komplikasjoner knyttet til COVID-19. Vi oppfordrer dere til å holde dere friske ved ta de nødvendige forhåndsregler anbefalt av helsemyndighetene. Folkehelseinstituttet, FHI, har nyttig informasjon som kan bidra til at vi kan stoppe smitten (https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/)
Vi vil også forsikre de som har osteoporose, eller tar medisiner for behandling av osteoporose, at osteoporose ikke øker risikoen for å bli smittet av koronaviruset eller risikoen for komplikasjoner knyttet til smitte.
Mer enn noen gang er det viktig for alle som lever med osteoporose å unngå brudd. Sykehus og legekontor har til tider vært presset på kapasitet derfor er det viktig å etterleve følgende råd:
  • Unngå fall; forsikre deg om at hjemmet ditt minimerer risikoen for fall.
  • Slutt ikke med osteoporosebehandlingen din. Har du spørsmål, eller trenger ny resept – ta kontakt med din lege per telefon.
  • Hold deg i kontakt med familie og venner – det være seg på telefon eller epost! Sosial distansering trenger ikke bety sosial isolasjon!
  • Ved behov; søk hjelp til daglige gjøremål som å gå i butikken eller andre ærend. Om du har hatt en avtale med helsepersonell for å få injeksjon eller infusjon som har blitt avlyst, eller om du selv har vært syk og avlyst, vil ikke en midlertidig pause av medisinering ha en langsiktig effekt på din beinhelse. Men, husk at det for visse medikamenter er viktig at din injeksjon ikke forsinkes med mer enn fire uker, da effektene av behandlingen vil kunne avta. Ta kontakt med din lege for å få satt opp ny time slik at man opprettholder behandlingen best mulig.
La oss sammen holde oss trygge og frie for brudd ved å følge rådene fra helsemyndighetene – og i størst mulig grad bidra til å stoppe smitten av koronaviruset.